هتل The Fullerton Hotel Singapore (The Fullerton Hotel Singapore)


نام هتل

The Fullerton Hotel Singapore (The Fullerton Hotel Singapore )

امکانات

آدرس

درجه هتل

(5 ستاره)

کشور

سنگاپور