هشدارها و توصیه های مسافرتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور

- اطمینان از تاریخ بلیط برگشت به ایران
- کسب کلیه اطلاعات و شماره تلفن های لازم درخصوص فرد رهنما وتور مسافرتی خود در مالزی
- حصول اطمینان درمورد بیمه درمانی مسافرتی خود از طریق آژانس هماهنگ کننده تور
- عدم بهمراه داشتن داروهای مسكن ، خواب آور و یا مخدر
- امتناع از پذیرش هرگونه ساك و یاچمدان از سایر مسافران در فرودگاه مبدا و مقصد
- مطالعه دقیق مفاد موافقتنامه و یا قرارداد منعقده با آژانس مسافرتی و مشخص نمودن درجه هتل محل اقامت وکلیه امكانات و خدماتی که تور مسافرتی موردنظر طبق قرارداد ملزم به ارائه آن می باشد .
- بهمراه داشتن شناسنامه و یا کارت ملی ویا گواهینامه رانندگی ( درصورت مفقود شدن گذرنامه درمحل جهت صدور برگه عبور ارائه مدرك عكس دار الزامی می باشد )
- عدم بهمراه بردن کلیه مدارك و پول به داخل مراکز خرید و توریستی به جهت جلوگیری از به سرقت رفتن و یا مفقود شدن کلیه مدارك وپول همراه مسافر
- رعایت توصیه های ایمنی راهنمایان تور وحتی الامكان عدم جداشدن از برنامه های گروهی
- همراه داشتن رسید خریدها از کلیه فروشگاه ها ومراکز خرید تا محل اقامت
- توجه به مقررات و قوانین فروشگاه ها وجدیت در توجه به این نكته که قبل از پرداخت وجه هروسیله نسبت به خارج کردن آن از محل فروشگاه و یا از گیت های الكترونیكی جدا خودداری گردد این موضوع کرارا اتفاق افتاده و فرد مورد نظر بعنوان سارق به پلیس معرفی می گردد
- عدم پیاده روی و گردش درخیابان ها و محله های خلوت و یا نامناسب پس از غروب آفتاب و یادرطول شب ( اکثر کیف قاپی ها وسرقت هایی که منجر به ضرب وجرح شده دراین ساعات و محله های خلوت صورت پذیرفته است)
- مواظبت درخصوص افراد سود جو و سارق که درقالب مامور پلیس اقدام به سرقت و یا کف زنی می نمایند
- آندسته از هموطنانی که جهت بررسی شرایط برای تحصیل ،تجارت ویا اقامت وسرمایه گذاری درقالب تورهای مسافرتی به مالزی سفر می نمایند مراقب افراد سود جو وکلاهبردار و یا وعده های دروغین در خصوص موارد فوق باشند ودراین رابطه مناسب است از توصیه های بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور استفاده نمایند .